Založ si blog

Ako by sme mali žiť?

7 ZÁSAD DOBRÉHO ŠTÁTU

 1. POSLANCI budú zastupovať svojich voličov. Ktorí budú iba občanom podriadení, iba im budú skladať účty a občania ich aj budú môcť odvolať ak neplnia svoje sľuby, kvôli ktorým boli vybratí zastupovať vôľu svojich občanov. Budú volení priamo z jednomandátových volebných obvodov.
 2. REFERENDUM. Zákonodarnú iniciatívu, navrhovať zákony budú občania pomocou petičného práva. Referendum sa bude dať uskutočniť na všetkých stupňoch verejnej správy. Predmetom referenda bude každá dôležitá otázka navrhnutá petíciou. Výsledok referenda bude platné ak zodpovedá väčšinovej vôli zúčastnených občanov.
 3. ŠTÁT bude predstavovať kolektívnu vôľu združených občanov. Štát bude môcť konať iba v najlepšom záujme občanov s rešpektovaním práv menšín. Štát bude usilovať s ostatným subjektmi na dosiahnutie stavu trvalo udržateľného dôstojného života a sociálnej spravodlivosti.
 4. OBČAN bude základom štátu. Konať môže sám v súlade so všeobecne platnými normami. Predovšetkým bude zodpovedný za svoj život, za sociálne, kultúrne a hospodárske postavenie. Iba ak z objektívnych príčin tak nemôže konať, mu pomáha iný subjekt. Občan bude konať v spolupráci s rodinou a komunitou na živote ktorej sa podieľa.
 5. OBEC bude združovať občanov na teritoriálnom princípe. Bude pomáhať občanom a konať v súčinnosti s ním v záležitostiach, kedy občan potrebuje pomoc, alebo je tak výhodnejšie a efektívnejšie vo všeobecnom záujme. Občan sa bude podieľať na živote a správe obce priamo, alebo pomocou ním volených zástupcov (poslancov). Obec bude reprezentovať záujmy občanov voči vyšším subjektom verejnej správy. Obec možno zlúčiť, rozdeliť alebo zmeniť jej právomoci iba miestnym referendom.
 6. ŽUPA bude regionálnym združením občanov a obcí na riešenie spoločných záležitostí v oblasti, ktoré nie je účelné a efektívne vykonávať na nižšom stupni. Župu možno zlúčiť, rozdeliť alebo zmeniť jej právomoci iba regionálnym referendom.
 7. ŠTÁT je dobrovoľným združením občanov, obcí a žúp na plnenie úloh a povinností, ktoré nie je účelné a vhodné vykonávať na nižšom stupni. Štát sa môže združiť s iným subjektom, alebo zrušiť takýto stav iba v prípade súhlasu vysloveného v celoštátnom referende. Štát zastupuje záujmy svojich občanov navonok. Voči ostatným subjektom koná iba v najlepšom záujme svojich vlastných občanov. Štát preberá na seba zodpovednosť za bezpečnosť navonok a do vnútra štátu.

21 PRINCÍPOV DOBREJ SPOLOČNOSTI

 1. Všetci občania majú rovnaké práva, rešpektuje sa rozdielnosť sociálna, kultúrna a hospodárska. Tieto rozdiely nemôžu byť v protiklade so záujmom celku.
 2. Každý majetok musí mať legálny a morálne zdôvodniteľný pôvod. Súkromný majetok je chránený ale nesmie poškodzovať záujmy celku.
 3. Každý občan má právo po splnení platných povinností na primeraný dôstojný život.
 4. Každý občan bude mať právo pracovať a dostávať spravodlivú  odmenu za vykonanú spoločensky potrebnú prácu.
 5. Úroveň mzdy bude priamo prepojená s vykonanou prácou a bude reálne odpovedať hospodárskej sile štátu.
 6. Mzda musí byť zviacnásobená, tak aby sociálne dávky nevytvárali pascu chudoby.
 7. Sociálne minimum a minimálna životná úroveň musí byť zrovnateľná s priemerom krajín EÚ.
 8. Umožniť občanom aby si mohli plniť svoje životné a sociálne potreby na Slovensku bez nutnosti riešiť chudobu odchodom do iných štátov, čo i len krátkodobo.
 9. Zabezpečiť primerané zdravie občanov na úrovni obvyklej v EÚ.
 10. Zabrániť vymieraniu Slovenska. Rodiny budú podporované vo svojej úlohe výchovy novej generácie. Každé dieťa dostane minimálnu ochranu.
 11. Rodiny nebudú trestané za to že majú deti. Rodiny, ktoré budú poskytovať svojim deťom primeranú opateru a výchovu budú odmeňované spoločnosťou.
 12. Ozdraviť medzigeneračné súžitie, tak aby starí rodičia, ich deti a deti ich detí mali vzájomnú radosť zo svojej blízkosti.
 13. Zabezpečiť dôstojnú starobu starším občanom. Príjem v starobe musí odrážať prínos starších do rozvoja súčasnej spoločnosti. Starší nesmú byť diskriminovaní a trestaní za svoj vek.
 14. Mladí ľudia a absolventi škôl dostanú zmysluplnú a adekvátne honorovanú prácu.
 15. Štát pomôže pri vstupe do pracovného života a pri zakladaní rodiny, tak aby bolo dosiahnuté harmonické súžitie všetkých generácií.
 16. Poskytnúť budúcnosť občanov Slovenska podporovaním jeho vzdelania, ktoré je podpriemerné v európskom porovnaní.
 17. Zabezpečiť podmienky pre hospodársky rozvoj opretý na vzdelanosti a poznaní občanov Slovenska, namiesto krátkozrakého vykorisťovania v montážnych halách zahraničných majiteľov.
 18. Nevzdávať sa toho čo máme požičané od svojich predkov – pôdu, vodu, vzduch, ale zveľaďovať a trvalo udržateľne využívať na blaho celej spoločnosti.
 19. Slovenská spoločnosť sa bude rozvíjať v súlade so zásadami solidarity, spolupráce všetkých a sociálnej spravodlivosti.
 20. Slovensko nebude mať nerozvinuté regiónyvylúčené skupiny obyvateľstva.
 21. Každý bude mať zabezpečené univerzálne sociálne minimum a každý občan, obec, a župa bude mať možnosť a právo si zlepšovať svoju situáciu ale nie na úkor záujmu spoločnosti.

          Utópia to nie. Treba na to spoločnú vôľu. Prostriedky sú.

Garantovaný slušný život

11.03.2016

Garantovaný slušný život (v strednej a východnej Európe) Miloslav Hetteš, prezident Európskej rady pre sociálny rozvoj Úvod Sociálna inklúzia podľa významného think-tanku „Friends of viac »

LEPŠÍ ŽIVOT V RUŽINOVE JE MOŽNÝ

26.09.2014

Ružinov je môj domov. Bratislava je moje mesto. Slovensko je moja vlasť. Pekné slová že? Kto z nás tomu ešte verí. Vládnu nám ľudia, čo nemajú iný záujem iba sa nabaliť. Vládnu nám v viac »

Prečo kandidujem?

07.05.2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., Nový parlament listina - č. 13, volebné miesto č. 2 Pripomíname si desať rokov pôsobenia v rámci Európskej únii. Oplatilo sa nám to? Slovensko do EÚ vstupovalo viac »

Boris Nemcov

Súd v Moskve vyhlásil piatich Čečencov za vinných v kauze vraždy Borisa Nemcova

29.06.2017 16:55

Porota oblastného vojenského súdu v Moskve uznala za vinných päť Čečencov, ktorí boli obvinení z vraždy ruského opozičného politika Borisa Nemcova.

mestske zastupitelstvo hazard Bratislava

Bratislavskí poslanci nevyhoveli protestu prokurátorky. Zákaz hazardu naďalej platí

29.06.2017 16:50

Bratislavskí mestskí poslanci nevyhoveli protestu prokurátorky proti všeobecne záväznému nariadeniu o zákaze herní na území hlavného mesta Bratislavy z 30. marca 2017.

Jaguar Land Rover, Nitra, pozemok

Nitrianskym poslancom chýbajú informácie o investícii Jaguaru

29.06.2017 16:24

O utajovaní informácií o investícii automobilky Jaguar Land Rover v Nitre hovorili vo štvrtok na mestskom zastupiteľstve viacerí mestskí poslanci.

Breivik

Breivik sa odvolal na ESĽP voči verdiktu o porušovaní jeho práv

29.06.2017 16:18

Nórsky masový vrah Anders Breivik sa odvolal na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) voči verdiktu nórskych súdov, ktoré rozhodli, že väzenské podmienky, v akých si odpykáva trest, neporušujú jeho práva.

Miloslav Hetteš

Starosta Ružinova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 44154x
Priemerná čítanosť článkov: 1840x

Autor blogu

Kategórie