Založ si blog

Konferencia o Slovensku s ľudskou tvárou

Je nám podsúvané, že najdôležitejšie problémy, ktoré Slovensko má sú voľby prezidenta, súkromie televíznych zabávačov, politikov alebo práva gejov. Slovensko má vytvorených umelých vnútorných nepriateľov, ktorých tí druhí zvyčajne nenávidia. Média tak úspešne pôsobia, že sa ľudia vedia spojiť aj sami proti sebe a chránia skutočných pôvodcov porušovania ich ľudských práv. Zoznam podsúvaných nepriateľov je rozsiahly. Sú to všetci nezamestnaní, ktorí poberajú zadarmo štedré sociálne dávky; sú to Rómovia, ktorí žijú na úkor nás; sú to starí ľudia, ktorí ešte stále pracujú; sú to naši rodičia, ktorí sa majú dobre a ja sa mám zle; sú to naše deti, ktoré radšej nemáme; sú to iné regióny, ktoré prospievajú na môj úkor; je to Bratislava, lebo je tam lepšie; je to ostatné mimobratislavské Slovensko, ktoré nám Bratislavčanom berie naše statočne zarobené peniaze, ale keby sa im chcelo robiť budú sa mať dobre atď. Navyše tí čo vedia, že to je takto, nie sú ochotní sa spojiť a pomáhajú tak vytvárať dojem falošnej demokracia. Demokracia u nás má iba jedinú úlohu, a to zvoliť v slobodných voľbách iného plateného zástupcu skupiny čo hmotne a finančne ovládajú tento štát. Máme jediné právo – voliť. Keby všetci tí čo sú klamaní spojili, bola by iná situácia. Ale tomu sa úspešne darí vládcom brániť – rozbíjaním odporu.

Zvykli sme si na to že dostávame upravené informácie. Najdrahšie propagačné akcie boli v súvislosti s prijatím čilského modelu starobnej sociálnej neistoty (ukradnutá staroba) a druhým najdrahším bol v súvislosti s referendom k vstupu do Európskej únie. Dôchodková reforma zostala ziskom pre jej strojcov. Nikde nebola úspešná. Ľudia si kvôli nej siahajú na život a býva označená ako trestný čin podvodu. Vstup do únie malo zabezpečiť uznesenie vlády, že referendum bude úspešné. Malo byť právne korektné, ale dávať za úlohu úradníkom aby bol výsledok kladný, je protiprávne. Doteraz naši politici nevedia využiť členstvo. Nie sme schopní využiť fondy, vraciame pomoc a ani netušia ako sa v Európskej únii rozhoduje a nechránia svojho voliča. Budúce predsedníctvo Slovenska v Európskej únii bude určite fraškou. Nikoho nezaujíma, že sme dostali upozornenia z Európskej komisie o nekvalite našej štátnej správy, tak čo môže z toho byť? Iba hanba. Nie je pravda, že sa to tí synovci a krstňatá dovtedy doučia.

Medzinárodná rada sociálneho rozvoja (ICSW) je najstaršou globálnou mimovládnou organizáciou, ktorá reprezentuje desaťtisíce dobrovoľných organizácií zo 70 krajín z celého sveta, ktoré sa venujú aktívne podpore sociálneho rozvoja, sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej spravodlivosti. ICSW má poradné postavenie v OSN. ICSW slúži ako strešná organizácia hlavne bežných občanov, ktorí chcú o svojom osude rozhodovať sami. Členmi sa môžu stať iba celoštátne najreprezentatívnejšie organizácie. Za každý štát iba jedna. Slovensko je od roku 2012 reprezentované Stálou konferenciou organizácii tretieho sektoru (SKTS). Francúzsky (výbor pre sociálny rozvoj) a maďarský člen (združenie sociálnych profesionálov) tejto organizácie sa obrátili na SKTS s ponukou sa stretnúť a posúdiť otázky sociálnej situácie, chudoby, odstránenia neopodstatnených rozdielov a možnosti trvalo udržateľného rozvoja. Príde aj európsky predseda Rady pre sociálny rozvoj (ICSW) pán Christian Rollet. Podujatie podporí aj rakúsky člen ICSW (výbor pre sociálnu prácu).

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia pod názvom „Sociálne investovanie“ sa uskutoční 24.2.2014, Bratislava

Staranie sa o deti, mladých, dospelých a starších nie sú vyhodené peniaze, sú investíciou. Slovensko nemá iné bohatstvo, iné rezervy, iba budúcu generáciu. Ale máme ju? Pripravujeme pre ňu dôstojný život?

Na Slovensku sa spokojne vykonáva sociálna politika, ktorá je zakázaná medzinárodnými záväzkami, ktorá má zamietavé precedensy Organizáciou Spojených národov a Radou Európy. V situácii keď sa na Slovensku neuskutočňuje štandardná sociálna politika, keď sa na Slovensku spálili knihy o sociálnom rozvoji, prejavuje sa nezáujem o ľudí, neposkytujú sa ani len informácie z Európskej komisie, keď žijeme v lži a v pretvárke bude medzinárodné porovnanie potrebné. Nie je riešením vytvoriť si okolo seba malú skupinu priateľov, nepozerať/nepočúvať správy a vypustiť tento život.

Po 24 rokoch od prevratu máme predraženú, nepružnú verejnú správu bez dôvery občanov a spoločnosť v kríze. Reforma verejnej správy, ktorá sa uskutočnila, nebola vhodná. V porovnaní s EÚ dávame proporčne v štátnom rozpočte neprimerane veľa na štátnu správu a políciu. Čoho sa bojíme? Koho najviac potrebujeme? Na školstvo a zdravie ľudí však peniaze nie sú. Európa hovorí, že treba investovať do sociálneho rozvoja, že to nie je strata. Na Slovensku umelo nie sú peniaze. Opäť sa objavujú zázračné riešenia návratu k predošlému územnému usporiadaniu. Ku prospech koho? IT firiem? Občana istotne nie.

Slovensko je podľa Eurostat-u štát s vyšším príjmom na obyvateľa ako v Česku, Poľsku, Maďarsku. Teraz sme predbehli v HDP na obyvateľa Grécko a Portugalsko. Patríme medzi bohaté štáty sveta. Všimli ste si, že máme bohaté obce a spokojných občanov? Slovensko má ekonomickú silu viac ako 76 % priemeru EÚ, ale mzdy dosahujú ani nie tretinu priemeru v EÚ. Kde sú tie zvyšné peniaze? Dostávame nazad zo zahraničia v podstate almužnu v podobe eurofondov, ale skutočné peniaze idú do daňových rajov. Takto sa pozrime na svoje miesto v Európe a vo svete.

Bratislavský samosprávny kraj je na 7. mieste čo sa týka ekonomickej sily v EÚ (meraním cez HDP na obyvateľa). Chýba nám vyrovnaný regionálny rozvoj a solidarita. Bratislavský samosprávny kraj predbehol Viedeň aj Paríž. Znamená to, že Bratislava je výstavnejšia ako Viedeň či Paríž?

Máme vysokú nezamestnanosť. Fakt, ktorý je v zásade umelý. Práce je však dosť. Prečo nie prácou to keď sa starám o umierajúceho otca, keď sa starám o det? Prečo je dobre platenou prácou ohlupovanie televíziou? Zanedbané je zdravotníctvo, bezpečnosť výživa, služby a pod. Žijem krátko a navyše nedôstojne. Slabá je kúpna sila ľudí a tá nevytvorí potrebu vyrábať. Nezamestnanosť je sprevádzaná rozpadom rodín, kriminalitou i samovraždami. Ľudia sa boja byť nezamestnaní, preto robia aj za smiešnu mzdu. Máme minimálnu mzdu, ktorá je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenska. Aj dvojnásobné zvýšenie platov by neodstránilo diskrimináciu. Zvýšil by sa však dopyt po službách, po tovare a po nových pracovníkoch. Konečne by sa oplatilo pracovať po čom tak falošne volali bývalé vlády. Svetová banka im totiž potvrdila, že nie je možné znižovať tzv. „štedré“ sociálne dávky. Treba zvýšiť reálne mzdy!

Nemáme novú generáciu. Deti sa nerodia. Pôrodnosť je ako v čase 2. svetovej vojny. Prorodinná politika? Slovensko začína vymierať. Kto sa o Vás postará keď pôjdete do dôchodku? Načo Vám budú úspory, keď nebude mať kto napiecť chlieb? Keď sme sa narodili, menila nám plienky mama a keď budeme umierať, kto nám ich vymení, keď tu nikto nebude? 30 – 40 % absolventov škôl nepracuje. Máme záujem o nich? Čo z nich vyrastie? Vraví sa že zamestnanie je najlepšia ochrana pred sociálnymi problémami a kriminálnym chovaním („pred guľkou“).

Máme, vlastne nemáme, komunálnu ekonomiku – sociálne neziskové podnikanie, ktoré v EÚ zamestnáva 7 % pracovnej sily. Na Slovensku je to koľko percent? Vraj to narušuje súťaž na trhu? Ziskovosť v školách, v domovoch dôchodcov, nemocniciach, v odvoze komunálneho odpadu?

Slováci neveria svojej vláde. Máme najnižšiu dôveru voči politikom v rámci klubu najvyspelejších krajín združených v OECD. Sme nezdraví. Slovenky a Slováci majú pred sebou iba 3 roky normálneho života po dosiahnutí veku 65. V Česku a v Európe je to 9 rokov. Sme nešťastní. Obsadili sme 129. miesto v indexe spokojnosti vo svete a sme poslední v rámci OECD. Štáty, kam Slovensko posiela zahraničnú pomoc, majú šťastnejšiu populáciu. Nie je to plytvanie peniazmi? Nemali by sme pomáhať konečne aj svojim?

Minister na Slovensku pripúšťa diskrimináciu na základe veku, t. j. porušenie záväzkov voči EÚ, OSN, nie je to šírenie nenávisti? Mladí chcú vyhnať starých z práce. Koho? Veď väčšina vo veku 57 rokov už nepracuje. Nemáme solidaritu medzi bohatými a chudobnými ľuďmi, nemáme solidaritu medzi regiónmi, pestuje sa nenávisť medzi generáciami, vymierame, rodiny sú trestané za to, že majú deti. Kde je budúcnosť? Kde je trvalo udržateľný dôstojný život? Naša spoločnosť je prakticky v stave, v akom bola v novembri 1989. K čomu pristúpila akurát vysoká nezamestnanosť. Ak sa navrhuje zmena ústavy, nemalo by sa myslieť na zmenu takú, ktorá by umožnila vziať späť spoločný neoprávnene rozkradnutý (privatizovaný, reštituovaný) majetok? Predovšetkým ak išlo o dokázateľné špekulantstvo, ktoré viedlo k úpadku a zániku.

Urobme poslancov kontrolovateľnými – zmeňme volebný systém tak, aby boli politici zodpovední voči voličovi a nie iba straníckym vodcom a ľuďom čo stranu vlastnia. Študenti sa ma pýtajú, či to bolo v spoločnosti horšie pred rokom 1989. Odpovedal som: „Vtedy sme mali ideály“. Potrebujeme začať! Začať meniť tento štát, spoločnosť, robiť s ľuďmi a pre ľudí. Táto kríza nie je spôsobená živelnou pohromou, je to nešťastie spôsobené čisto lakomosťou a neľudskosťou. Urobme život dôstojnejší a spoločnosť spravodlivejšiu. Každý sme zodpovedný za seba, za svoju vlastnú rodinu, za obec, v ktorej žijeme, za región, ale aj za štát, za Európu a vlastne sme zodpovední navzájom voči všetkým!

Poslanci musia zastupovať svojich voličov a musia byť iba občanom podriadení, iba im majú skladať účty a občania ich aj musia mať právo ich odvolať ak neplnia svoje sľuby, kvôli ktorým boli vybratí zastupovať vôľu svojich občanov. Budú volení priamo z jednomandátových volebných obvodov.

Referendum sa musí dať uskutočniť na všetkých stupňoch verejnej správy. Predmetom referenda má byť každá dôležitá otázka navrhnutá petíciou. Výsledok referenda musí platné ak zodpovedá väčšinovej vôli zúčastnených občanov.

Štát má predstavovať kolektívnu vôľu združených občanov. Štát môže konať iba v najlepšom záujme občanov s rešpektovaním práv menšín. Štát musí usilovať s ostatným subjektmi na dosiahnutie stavu trvalo udržateľného dôstojného života a sociálnej spravodlivosti.

Občan má byť reálny bude základom štátu. Konať môže sám v súlade so všeobecne platnými normami. Predovšetkým je zodpovedný za svoj život, za sociálne, kultúrne a hospodárske postavenie. Iba ak z objektívnych príčin tak nemôže konať, mu pomáha iný subjekt. Občan bude konať v spolupráci s rodinou a komunitou na živote ktorej sa podieľa.

Obec združuje občanov na teritoriálnom princípe. Obec pomáha občanom a koná v súčinnosti s ním v záležitostiach, kedy občan potrebuje pomoc, alebo je tak výhodnejšie a efektívnejšie vo všeobecnom záujme. Občan sa podieľa na živote a správe obce priamo, alebo pomocou ním volených zástupcov (poslancov). Obec reprezentuje záujmy občanov voči vyšším subjektom verejnej správy. Obec možno zlúčiť, rozdeliť alebo zmeniť jej právomoci iba miestnym referendom.

Župa je regionálnym združením občanov a obcí na riešenie spoločných záležitostí v oblasti, ktoré nie je účelné a efektívne vykonávať na nižšom stupni. Župu možno zlúčiť, rozdeliť alebo zmeniť jej právomoci iba regionálnym referendom.

Štát je predovšetkým dobrovoľným združením občanov, obcí a žúp na plnenie úloh a povinností, ktoré nie je účelné a vhodné vykonávať na nižšom stupni. Štát sa môže združiť s iným subjektom, alebo zrušiť takýto stav iba v prípade súhlasu vysloveného v celoštátnom referende. Štát zastupuje záujmy svojich občanov navonok. Voči ostatným subjektom koná iba v najlepšom záujme svojich vlastných občanov. Štát preberá na seba zodpovednosť za bezpečnosť navonok a do vnútra štátu.

Konferencia môže poskytnúť niekoľko odporúčaní pre Slovensko ako domoviny všetkých jej občanov, nielen vyvolených:

 • Všetci občania majú rovnaké práva, rešpektuje sa rozdielnosť sociálna, kultúrna a hospodárska. Tieto rozdiely nemôžu byť v protiklade so záujmom celku.
 • Každý majetok má legálny a morálne zdôvodniteľný pôvod. Súkromný majetok je chránený ale nesmie poškodzovať záujmy celku.
 • Každý občan má právo po splnení platných povinností na primeraný dôstojný život.
 • Každý občan má právo pracovať a dostávať spravodlivú  odmenu za vykonanú spoločensky potrebnú prácu.
 • Úroveň mzdy je priamo prepojená s vykonanou prácou a reálne odpovedá hospodárskej sile štátu.
 • Mzda je sociálne spravodlivá, tak aby bola sociálne spravodlivá a sociálne dávky nevytvárali pascu chudoby.
 • Sociálne minimum a minimálna životná úroveň je zrovnateľná s priemerom krajín EÚ.
 • Občania si plnia svoje životné a sociálne potreby na Slovensku bez nutnosti odchodu do iných štátov, čo i len krátkodobo.
 • Zabezpečené je primerané zdravie občanov na úrovni obvyklej v EÚ.
 • Zabráni sa vymieraniu Slovenska. Rodiny sú podporované vo svojej úlohe výchovy novej generácie. Každé dieťa má garantovanú minimálnu ochranu.
 • Rodiny nie sú trestané za to že majú deti. Rodiny, poskytujú svojim deťom primeranú opateru a výchovu sú odmeňované spoločnosťou.
 • Funguje medzigeneračné súžitie, kde starí rodičia, ich deti a deti ich detí majú radosť zo svojej blízkosti.
 • Zabezpečená je dôstojná staroba starších občanov. Príjem v starobe odráža prínos starších do rozvoja súčasnej spoločnosti. Starší nie sú byť diskriminovaní a trestaní za svoj vek.
 • Mladí ľudia a absolventi škôl majú zmysluplnú a adekvátne honorovanú prácu.
 • Štát pomáha pri vstupe do pracovného života a pri zakladaní rodiny. Je dosiahnuté harmonické súžitie všetkých generácií.
 • Budúcnosť občanov Slovenska je chránená podporovaním vzdelania, ktoré je na úrovni obvyklom pre Európu.
 • Hospodársky rozvoj je postavený na vzdelanosti a poznaní občanov Slovenska a na vykorisťovaní v montážnych halách zahraničných majiteľov.
 • Nevzdávame sa toho čo máme požičané od svojich predkov – pôda, voda, vzduch, ale zveľaďujeme a trvalo udržateľne využívame na blaho celej spoločnosti.
 • Slovenská spoločnosť sa rozvíja v súlade so zásadami solidarity, spolupráce všetkých a sociálnej spravodlivosti.
 • Slovensko nemá nerozvinuté regiónyvylúčené skupiny obyvateľstva.
 • Každý má zabezpečené univerzálne sociálne minimum a každý občan, obec, a župa má možnosť a právo si zlepšovať svoju situáciu ale nie na úkor záujmu spoločnosti.

Medzinárodné porovnanie a otvorená diskusia môže priniesť nové poznatky. Európska komisia volá po kapitalizme s ľudskou tvárou. Prečo by sme nemohli urobiť Slovensko krajinou kde sa dobre žije? Každý kto má záujem o svoj budúci osud by mal prísť a dostane možnosť vyjadriť sa podieľať sa na tvorbe záverov a na ich plnení. Tvoril som závery a odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce o význame sociálneho rozvoja v roku 2001, prenesme ich konečne po trinástich rokov na Slovensko.

Máte záujem niečo povedať? Chcete sa zúčastniť? Termín prihlásenia aktívnych účastníkov je najneskôr do: 10.2.2014. Termín prihlásenia pasívnych účastníkov je najneskôr do: 15.2.2014. Viacej tu: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/konferencia-socialne-investovanie-2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.

hlavný predstaviteľ SKTS pri Medzinárodnej rade pre sociálny rozvoj (ICSW)

Garantovaný slušný život

11.03.2016

Garantovaný slušný život (v strednej a východnej Európe) Miloslav Hetteš, prezident Európskej rady pre sociálny rozvoj Úvod Sociálna inklúzia podľa významného think-tanku „Friends of viac »

LEPŠÍ ŽIVOT V RUŽINOVE JE MOŽNÝ

26.09.2014

Ružinov je môj domov. Bratislava je moje mesto. Slovensko je moja vlasť. Pekné slová že? Kto z nás tomu ešte verí. Vládnu nám ľudia, čo nemajú iný záujem iba sa nabaliť. Vládnu nám v viac »

Prečo kandidujem?

07.05.2014

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., Nový parlament listina - č. 13, volebné miesto č. 2 Pripomíname si desať rokov pôsobenia v rámci Európskej únii. Oplatilo sa nám to? Slovensko do EÚ vstupovalo viac »

protest, demonštrácia, maďarsko, soros, sorosova univerzita,

Demonštranti pokračujú v protestoch Budapeštou proti zákonníku práce i Orbánovi

14.12.2018 21:49

V piatok večer pochodovalo niekoľko tisíc demonštrantov s maďarskými vlajkami a vlajkami Európskej únie.

Alexander Lukašenko

Lukašenko kritizuje Moskvu, jeho krajina sa k Rusku nikdy nepripojí, povedal

14.12.2018 21:24

"To sa nikdy nestane. Suverenita je pre nás posvätná vec," vyhlásil.

Izrael, Tel Aviv, protesty, žlté vesty

Stovky ľudí protestovali v Tel Avive v žltých vestách proti zvyšujúcim sa životným nákladom

14.12.2018 19:29

Demonštranti žiadali skoncovanie s monopolnými firmami.

hudajda, jemen, prístav

Saudská Arábia aj Irán privítali dohodu, ku ktorej dospeli obe strany v Jemene

14.12.2018 19:04

Dôjde k stiahnutiu jemenských vládnych síl, ako aj síl povstalcov z prístavného mesta Hudajda.

Miloslav Hetteš

Starosta Ružinova

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 54907x
Priemerná čítanosť článkov: 2288x

Autor blogu

Kategórie